Hepatitis Contagiosa Canis - Hepatit

Hepatitis Contagiosa Canis - Hepatit Hepatitis Contagiosa Canis - Hepatit 01 Hepatitis Contagiosa Canis - Hepatit 02
Hastalığın Adı
Hepatitis Contagiosa Canis - Hepatit
Tanım
Infectious canine hepatitis ya da köpeklerin bulaşıcı hepatiti.
Köpeklerde canine adenovirus type-1'in (CAV-1) sebep olduğu akut karaciğer enfeksiyonu ve sarılık ile karakterize bir viral hastalıktır. Etken bundan başka kurt, çakal ve ayılarda hastalığa neden olurken, tilkilerde encephalitis ile seyreder. Virus, dışkı, idar, kan, tükürük ve nazal ekskret aracılığı ile hayvanlar arasında yayılır. Etken alındığı vakit karaciğer ve böbrekleri enfekte eder. İnkübasyon süresi 4-7 gündür.
Klinik Belirtiler
Belirtiler içerisinde başlıca; ateş, depresyon, iştah kaybı, öksürük ve karın bölgesinde şişlik vardır. Korneal ödem ve karaciğere ilişkin bulgular; sarılık, kusma, hepatik ensefalopati belirtilerinin de görülmesi olasıdır. Ölüm, karaciğere bağlı sekonder enfeksiyonlardan ileri gelir. Buna rağmen bazı köpeklerde iyileşme bildirilmiştir. Böyle hayvanlarda ise kronik korneal ödem ve gizli böbrek bozuklukları vardır.
Tedavi
Semptomatik tedavi uygulanır. Çoğu köpekte tedavi sonrası iyileşme gözlenmiştir. Korunma aşılama ile olmaktadır. Köpekler için birçok Canine Adenovirus Tip-2 (CAV-2) aşı kombinasyonları mevcuttur. CAV-2 köpeklerde respiratorik formda kendini belli eder. Fakat CAV-1 tipi için aşılar CAV-2 için yeterince bağışıklık sağlayamaz.
200+
Pet Sahiplendirme
3000+
Cerrahi Operasyon
%100
Tecrübe
%100
Müşteri Memnuniyeti