Klinik Hizmetleri Röntgen - Ultrason - Ekg

Bakırköy Veteriner Kliniği Dijital Röntgen

Dijital Röntgen

Kliniğimizde bulunan röntgenimiz vefuji film fcr prima marka cr cihazımızla normal röntgenlerle ulaşılamayan ayrıntılar kalp ölçümleri kalça dizpilazisi ve birçok hastalıkta ölçüm işlemleri çok rahat yapılmaktadır.

Radyografi kaset üzerinde anatomik ve patolojik yapıların görüntülenmesi prensibine dayalı tanı yöntemdir. Plaka/kristaller üzerine düşen X ışını enerjisi ile dış yörüngelerinde elektron tutarak absorbsiyon sağlar. Böylece latent görüntü oluşur. Fosfor plakalarda tutulan X ışını enerjisi lazer sistemi ile tarandığında görüntü ışık olarak pc sistemine aktarılarak görüntü arşivleme - renk-parlaklık - kontrast ayarlama seçeneklerinin uygulanabilirliği mümkün olmaktadır.

Anatomik yapılardaki farklılıklar kemik , yumuşak doku ve organların farklı X ışını absorbsiyonu ile grafide değişik tonlarda ifade edilir. Farklı kontrastlar her türlü ayrıntıyı görmemizi sağlarken , ilave ışınlamalarla radyasyona tekrar tekrar maruz kalınmasını önler ve büyütme-yakınlaştırma-renklendirme teknikleriyle teşhislerinde hekimlerimize yardımcı olur.

CR larda kullanılan yüksek performanslı DQE (saptanabilir kuantum etkinliği ) değerine sahiptir. Kısaca açıklamak gerekirse şutlanan ışını diğerlerine göre daha yüksek oranda absorbe etmekte dolayısıyla hasta-hasta sahibi ve hekimin daha fazla radyasyona maruz kalması önlenmektedir.

Dijital görüntüler hastanın elektronik kayıtları içine konulur. Kişiye ve isme özel depolama alanlarında arşivlenir. Gerekirse yazdırılabilir ve yine gerekli durumlarda bilirkişi raporları , adli veya sigorta dökümantasyonlarına eklenebilir.

Baş ve Boyun Bölgesi Radyografileri

Çeşitli travmalar-konjenital anomaliler-neoplazi-sinüs boşluğu hastalıkları-nazal polip Dental anomaliler ve periodontal hastalıklar-megaözefagus- kulak hastalıklarında ayırıcı tanıda ( enfeksiyon veya neoplazma araştırılması vb.)

Toraks ve Kardiyovasküler Sistemi Radrografisi

Kardiyovasküler hastalıklar( kardiyomegali, akciğer ödemi vb.) - toraks travmaları ( pnömotoraks- hemotoraks vb. ) -kosta kırığı - diyafram yırtığı - öksürük - dispne - akciğer metastazları - paraziter pnömoni - pulmoner tümör - akciğer performansı ile ilgili konjenital anomaliler gibi

Abdomen

Organ hacimlerinin değerlendirilmesi ( karaciğer , dalak , böbrek , pankreasta büyüme ve küçülme gibi )- bağırsak invaginasyonu ve tümörlerinin araştırılması - karaciğer neoplazileri - motilite bozukluklar - pilorik çıkışta stenoz - tümör , gastrik büyüme ve volvulus-torsiyon - intestinal yabancı cisim - bağırsak obstrüksiyonları - konstipasyon - fıtıklar -üriner sistem ve adrenalin bezlerin görüntülenmesi - idrar kesesi taşları - üreme organları anatomi ve patolojilerinin görüntülenmesi

Yumuşak Doku ve İskelet Sistemi Radyografisi

Travmaya bağlı kırık, çıkık veya deformasyonlarının görüntülenmesi özellikle büyük ırklarda kalça dispilazisi ( çıkığı ) teşhisinde - merkezi sinir sistemi hastalıkları tanısında omurların izlenmesi gibi.

Tüm radyografik görüntüleme kayıtlarımız komputerize ortamda arşivlenmekte ve dileyen hasta sahiplerimize cd olarak verilmektedir.

Bakırköy Veteriner Kliniği

Ultrasound

Ultrasonografi bir yardımcı muayene yöntemidir. Ultrason tek başına hastalıkları tespit etmekte kullanılmaz. Ultrasonun mekanizması ses dalgaları üzerine kuruludur. Ses dalgalarının organ , doku veya boşluklara çarpıp geri dönmesi ile görüntü oluşur. Bu şekilde iç organlar , yumuşak dokular, boşluklu organlar, yabancı cisimler ve vücut içi sıvıları izlenir.

Ultrasonun hiçbir tehlikesi yoktur. Veteriner hekimlikte özellikle idrar kesesi muayenesi , idrar kesesinin yangısı veya duvarındaki patolojik oluşumlar , kum-kristal ve taşların gözlemlenmesi, prostat büyüklükleri, yangıları ve tümörleri , böbrek , karaciğer ,pankreas gibi organların hastalıkları, sindirim sistemi içinde mide ve bağırsakların izlenmesi, bağırsak tıkanıklıkları, invaginasyonlar, yabancı cisimleri , karın içi ve göğüs boşluğu sıvılarının tespit edilmesi , kalp muayenesi, tiroit bezi , adrenal bezlerin muayenesi , yabancı cisimler, safra taşları, rahim iltihabı-piyometra , çeşitli rahim patolojileri ,ovaryum kistleri, gebelik muayenesi gibi pek çok hastalık teşhisinde tanıya yardımcı olmaktadır.

Kliniğimizde 2008 yılından itibaren Ultrason muayenesi rutin olarak yapılmakta, Ultrason eşliğinde biyopsi alınmaktadır.

Ultrason uygulamasına gelmeden önce

  • Bol su içirin,
  • Yemek yedirmeyin,
  • İdrar yaptırmayın.

Bakırköy Veteriner Kliniği'ne geldiğinizde hekimlerimiz gerekli gördüğü durumlarda Ultrason muayenesi önerecektir.

Bakırköy Veteriner Kliniği

EKG

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetinin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe elektrokardiyogram, kullanılan cihaza da EKG denir. Kalp ritim bozukluklarının nedenlerinin belirlenebilmesi ve tedavi olanaklarının ortaya konulabilmesi için elektrokardiyografik incelemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

200+
Pet Sahiplendirme
3000+
Cerrahi Operasyon
%100
Tecrübe
%100
Müşteri Memnuniyeti